Chi bộ

 TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1

Trần Tất Thắng

Bí thư Chi bộ

Hiệu trưởng

2

Đinh Thanh Khương

P. Bí thư Chi bộ

Phó Hiệu trưởng

3

Phạm Thị Thanh

Chi uỷ viên

Giáo viên GDCD

4

Lê Trọng Hậu

Đảng viên

Phó Hiệu trưởng, CT Công đoàn

5

Phạm Bá Vũ

Đảng viên

Tổ trưởng chuyên môn

6

Trần Văn Tuấn

Đảng viên

Tổ trưởng chuyên môn

7

Mẫn Tiến Đạt

Đảng viên

Tổ trưởng chuyên môn

8

Hà Đình Thuấn

Đảng viên

Bí thư Đoàn trường

9

Trần Thị Ngọc Cúc

Đảng viên

Phó CT Công đoàn, Gv Sinh học

10

Đoàn Ngọc Chiến

Đảng viên

Phó Bí thư Đoàn trường

11

Trần Minh Tuấn

Đảng viên

Tổ trưởng hành chính

12

Bùi Xuân Diệu

Đảng viên

Tổ phó chuyên môn, GV Vật lí

13

Trần Văn Biên

Đảng viên

Giáo viên Toán

14

Trần Thị Kim Định

Đảng viên

Giáo viên GDCD

15

Trần Văn Lực

Đảng viên

Giáo viên Thể dục

16

Nguyễn Thị Minh Thu

Đảng viên

Giáo viên Ngữ văn

17

Phạm Hồng Sơn

Đảng viên

Giáo viên Công nghệ

18

Nguyễn Thị Hiền

Đảng viên

Giáo viên Thể dục

19

Phạm Thị Thương

Đảng viên

Giáo viên Địa lí

20

Trần Hải Yến

Đảng viên

Giáo viên Ngữ văn

21

Trương Xuân Mừng

Đảng viên

Giáo viên

22

Phạm Thị Bích Hiệp

Đảng viên

Kế toán

23

Trần Thị Ngoan

Đảng viên

Nhân viên hành chính

Comments