Kế hoạch hoạt động

     ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

 

  B.C.H TRƯỜNG T.H.P.T NAM LÝ

 

Lý Nhân, ngày 10  tháng 10  năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2011- 2012

 

- Căn cứ chương trình, nhiệm vụ năm học 2011- 2012 của Sở GD- ĐT  Hà Nam;

- Căn cứ kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011- 2012 của Tỉnh Đoàn Hà Nam, Huyện Đoàn Lý Nhân;

- Căn cứ chương trình nhiệm vụ năm học 2011- 2012 của trường THPT Nam Lý;

BCH Đoàn trường THPT Nam Lý xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

 

PHẦN I: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2011- 2012

Năm học 2011-2012 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của Đoàn: Năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2011), năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Đoàn trong trường học.

Căn cứ chương trình công tác của Tỉnh Đoàn Hà Nam, huyện Đoàn Lý Nhân, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Nam Lý năm 2011-2012 tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung và giải pháp cơ bản sau:

 

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: “Thanh niên trường học thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X”

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trường học thông qua việc thực hiện hiệu quả chương trình “khi tôi 18”

Nâng cao chất lượng công trình, phần việc thanh niên, phát huy các công trình thanh niên trong học tập, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X.

Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

- 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- 100% ĐVTN được tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.

- 100% các chi đoàn tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm tháng

- 100% Các chi đoàn có phần việc thanh niên, Đoàn trường có công trình thanh niên.

- 100% ĐVTN tham gia chương trình “Khi tôi 18”

- 100% ĐV tham gia chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

- 100% ĐVTN khối 10; 11 thực hiện tốt chiến dịch hè tình nguyện 2012

- Trong nhiệm kì Đoàn trường giới thiệu được cho Đảng từ 2 đoàn viên ưu tú trở lên.

 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Công tác giáo dục của Đoàn.

1.1. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho  100% đoàn viên, thanh niên và cán bộ giáo viên trẻ trong năm 2011 với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng XI và hành động của tuổi trẻ”; 100% ĐVTV tham gia diễn đàn góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X.

1.2. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tập trung vào các nội dung cụ thể: tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục đạo đức lối sống; thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác; thực hành tiết kiệm…

Tổ chức cho đoàn viên học sinh tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc học tập các tác phẩm văn học, nghệ thuật, bộ phim tiêu biểu về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp Bác

Đoàn thanh niên kết hợp với thư viện nhà trường xây dựng tủ sách "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác", bao gồm các tác phẩm, bài nói, bài viết của Bác, tư liệu, sách báo viết về Bác

BCH Đoàn trường xây dựng SỔ VÀNG LÀM THEO LỜI BÁC, cuối năm học tổ chức bình xét ghi danh những điền hình ĐVTN tiên tiến làm theo lời Bác.

1.3. Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tổ chức chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ dịp lễ hội khai giảng năm học mới, kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2012)

1.4. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị, tuần công dân đầu năm học, tiếp tục triển khai chương trình “Khi tôi 18”. Tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành giáo dục-đào tạo với đoàn viên thanh niên học sinh.

Đa dạng hoá các mô hình hoạt động trong triển khai chương trình “Khi tôi 18” để phù hợp với điều kiện của đơn vị đảm bảo 100% ĐVTN tham gia chương trình “Khi tôi 18”.

Phối hợp với nhà trường và các tổ chuyên môn Văn-GDCD tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân, học sinh” nhằm nâng cao ý thức công dân cho học sinh

Thực hiện chương trình phát thanh “khi tôi 18” tuyên truyền Phổ biến nội dung cơ bản của các Luật, Bộ luật liên quan trực tiếp đến học sinh như: Luật giáo dục, Luật Thanh niên, Luật giao thông đường bộ, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hôn nhân và Gia đình…. Với nội dung và hình thức phù hợp với nhận thức tâm lý lứa tuổi. Đặc biệt tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong cuộc sống và học tập hàng ngày

1.5. Tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm: kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2012) và hoạt động chào mừng 55 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2011).

Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, hội thi “Tiếng hát học sinh THPT”, làm tập san, báo tường; tổ chức hướng dẫn và thực hiện các trò chơi dân gian; định kỳ tổ chức thi “rung chuông vàng” theo tháng và tổ chức thi chung kết vào ngày 26/3.

1.6. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong ĐVTN học sinh về lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Tích cực tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa”; chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”

1.7. Tiếp tục triển khai các hoạt động học sinh với văn hoá giao thông, văn hoá học đường, tiến tới xây dựng các quy tắc ứng xử của học sinh trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống, tác phong cho đoàn viên thanh niên…tư vấn về tâm sinh lý, giới tính, tình bạn, tình yêu, hỗ trợ nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể cho đoàn viên học sinh

1.8. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận học sinh và có các biện pháp định hướng hiệu quả, theo dõi đôn đốc nhắc nhở và nghiêm khắc kỉ luật đối với ĐVTN có ý thức chưa tốt.

Chủ động tham mưu các hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, qua đó nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, nhu cầu nguyện vọng của học sinh, và những vấn đề giới trẻ quan tâm.

Thường xuyên tuyên truyền, thông tin, định hướng dư luận xã hội cho học sinh, nâng cao khả năng chủ động nhận biết xử lí các thông tin nhằm lôi kéo chia rẽ, lợi dụng học sinh. Tăng cường đối thoại giữa cán bộ Đoàn với đoàn viên, thanh niên học sinh về những vấn đề mà giới trẻ quan tâm.

2. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc”

2.1. Tổ chức các diễn đàn, các hoạt động đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, trao đổi, chia sẻ tài liệu học tập, tuyên truyền cho ĐVTN tích cực chủ động trong học tập, tích cực tham gia các câu lạc bộ học thuật, học ngoại ngữ, tin học, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, giải pháp trong học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí

Phát huy vai trò của ĐV giáo viên trong các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ môn học, các cuộc thi, hội nghị KH, hội nghị học tập; ĐV trong CĐGV tích cực nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tăng cường mối liên hệ giữa giáo viên trẻ và học sinh.

2.2. Tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên thanh niên vào đầu tháng 3 trước khi làm hồ sơ thi vào các trường Đại học – Cao đẳng năm 2012.

Ban tư vấn hướng nghiệp-ĐTN, kết hợp với CLB tình nguyện Nam Lý tiếp tục triển khai ngày hội tư vấn hướng nghiệp, định hướng việc làm, lựa chọn khối thi, ngành thi phù hợp với năng lực, sở trường đến 100% ĐVTN khối 12.

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện: tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, các hoạt động hè tình nguyện 2012, chú trọng các hành động thiết thực bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường

Chỉ tiêu cơ bản: 100% ĐV tham gia hoạt động tình nguyện tại chỗ góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường học đường; tham gia có hiệu quả chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2012.

- 100% ĐVTN tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện: mua tăm tre ủng hộ người mù, ủng hộ nghĩa tình biên giới hải đảo, ngày thanh niên vì người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Tập trung chỉ đạo và mở rộng quy mô, phạm vi các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động tình nguyện, các hoạt động sinh hoạt hai chiều gắn với địa bàn dân cư, hàng tháng tham gia chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao

- Vận động ĐVTN học sinh xung kích tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ, xây dựng cổng trường trật tự ATGT

2.4. Triển khai đăng ký công trình, phần việc thanh niên; hỗ trợ, đánh giá, công nhận, phát huy các công trình, sáng kiến, sáng tạo của học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ.

100% chi đoàn và đoàn viên thanh niên đăng ký công trình, phần việc thanh niên với các nhóm công trình phần việc theo hướng dẫn

100% Đoàn viên chi đoàn giáo viên đăng ký công trình phần việc thanh niên, tích cực nghiên cứu khoa học, viết SKKN, chuyên đề trong công tác.

Định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt chi đoàn đánh giá việc thực hiện của ĐVTN, BCH đoàn trường tổ chức đánh giá, bình xét công nhận các công trình, sáng kiến của Chi đoàn.

3. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Đồng hành cùng thanh niên, học sinh, cán bộ giáo viên trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

* Chỉ tiêu cơ bản: Đoàn trường tổ chức được các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phối hợp thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, chống vi phạm đạo đức nhà giáo và chống ngồi nhầm lớp" cho 100% ĐVTN tham gia. Chi đoàn giáo viên: 100% tham gia các đợt hội giảng, phấn đấu có 90% số giờ được xếp loại khá, tốt, không có giờ dạy xếp loại yếu kém. 100% đoàn viên không vi phạm quy chế chuyên môn và các quy định khác của ngành, cuối năm học có 10 đoàn viên có sáng kiến kinh nghiệm và được công nhận “chiến sĩ thi đua cơ sở”. Thi học sinh giỏi lớp 12 đạt từ 30 giải trở lên. Cuối năm học phấn đấu tỉ lệ đoàn viên học sinh xếp loại văn hoá khá (tiên tiến) và Giỏi khoảng 45%, trong đó có khoảng 55 học sinh xếp loại văn hoá Giỏi. Thi tốt nghiệp lớp 12 đạt 90% trở lên, trong đó có 10% đỗ tốt nghiệp loại Khá, Giỏi. Thi ĐH và CĐ  đạt trên 40% số học sinh dự thi tốt nghiệp, tiếp tục phấn đấu giữ trong tốp 200 trường THPT có điểm thi vào ĐH cao nhất cả nước. Tỉ lệ lên lớp thẳng của khối 10 và 11 đạt trên 90%.

- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong đổi mới phương pháp học tập của học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy của ĐV giáo viên, góp phấn nâng cao chất lượng giảng dạy và học trong các nhà trường thông qua tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập.

- Phát triển mạnh các loại hình CLB môn học, kiến thức chuyên ngành, thi tay nghề, khuyến khích và tạo điều kiện để đoàn viên học sinh học tốt ngoại ngữ, tin học; tăng cường học tập trao đổi qua mạng Internet, khai thác có hiệu quả các nguồn học liệu mở, các giáo trình, sách giáo khoa điện tử.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện cho học sinh: phát huy tốt các học bổng, giải thưởng thông qua tôn vinh, trao thưởng trong các ngày lễ lớn sơ kết học kì I, 26/3, tổng kết năm học..tích cực huy động các nguồn lực xã hội xây dựng các quỹ học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh hoạt, học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập.

- Trọng tâm công tác: Tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. ĐV giáo viên phải phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên là giáo viên trẻ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường. Tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt, xung kích đi đầu trong đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin trong giảng dạy; đảm nhận các chuyên đề, công trình nghiên cứu khoa học; hỗ trợ, hướng dẫn các CLB học tập trong học sinh.

3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên về phương pháp học tập, tài liệu tham khảo và các điều kiện phục vụ cho việc học tập. Ban tư vấn nghề nghiệp kêt hợp với CLB tình nguyện Nam Lý tổ chức hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp giúp học sinh lựa chon trường, ngành nghề phù hợp với năng lưc, sở trường, điều kiện gia đình và nhu cầu của XH.

3.3. Đồng hành với TN trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian vào các ngày lễ trong năm 20/11; 22/12; 26/3.. góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, nâng cao thể lực cho HS,  tạo sân chơi và môi trường rèn luyện lành mạnh cho học sinh.

3.4. Đồng hành với học sinh trong công tác phát triển kĩ năng XH

100% cán bộ Đoàn trong trường học được tham gia các hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn. Tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục NGLL theo mô hình “rung chuông vàng” theo định kỳ hàng tháng và trong phần hội các ngày lễ, kỉ niệm: khai giảng, 15/10, 20/11, 22/12, 8/3, 26/3…phối hợp giáo dục tri thức và giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN; tích cực bổ sung vào tủ sách thanh niên các tài liệu, sách báo về kĩ năng nghiệp vụ công tác Đoàn.

4. Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

4.1 Tổ chức thành công ĐH các chi đoàn, đoàn trường nghiêm túc theo kế hoạch hướng dẫn của BTV Huyện Đoàn, đảm bảo tỷ lệ bầu Bí thư trực tiếp từ ĐH cấp chi đoàn là trên 35% (14/29 chi đoàn = 48,2%)

4.2 Xây dựng chi đoàn vững mạnh, chi đoàn chủ động công tác, duy trì sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề tháng; đổi mới phương thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, tăng cường tập huấn kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ các chi đoàn từ đầu năm học.

4.3. Tổ chức triển khai hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi-thanh lịch” cấp trường; bồi dưỡng cán bộ đoàn tiến tới tham gia Hội thi “ Cán bộ Đoàn giỏi – Thanh lịch” cấp Huyện.

4.4. Tiếp tục triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, thực hiện công tác phân loại đoàn viên.

4.5. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong đoàn trường học, xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua ngay từ đầu năm học.

4.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, sinh hoạt đoàn và quản lý dữ liệu tổ chức.

4.7. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN”, chú trọng các giải pháp bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ trong trường học nhất là trong học sinh. Trong nhiệm kỳ năm học giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp từ 2 đồng chí trở lên.

 

IV/ ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen: Đoàn trường; 01 chi đoàn; 01 cá nhân

- Tỉnh Đoàn tặng Giấy khen: 01 chi đoàn; 01 cá nhân.

 

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban thường vụ, BCH Đoàn trường

- Căn cứ vào chương trình năm học do BTV huyện Đoàn triển khai, cụ thể hoá vào công tác Đoàn của đơn vị

- Thực hiện tốt và đầy đủ sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội và chương trình công tác xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng tuần, từng tháng và cả năm học, hướng dẫn các chi đoàn thực hiện. Xây dựng nội dung, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tham mưu với cấp uỷ nhà trường, phối hợp với chính quyền, Công đoàn, Hội đồng sư phạm, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ huynh học sinh và các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể ngoài nhà trường để phối kết hợp công tác.

2. Các Chi đoàn

Nghiêm túc thực hiện các chương trình, các hoạt động do Đoàn trường tổ chức, chủ động tham mưu, đề xuất các ý kiến với Đoàn trường về mọi mặt để đoàn trường xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động có hiệu quả thiết thực.

 

PHẦN II: CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

Thời gian

Nội dung

  Ghi

  chú

 

 

 

Tháng 8, 9

2011

 

 

 

 

Chủ đề

+ Tháng 8: Tiếp sức đến trường

+ Tháng 9: Ngày hội non sông.

- Ổn định tổ chức lớp: trực tuần, học nội quy, thực hiện nề nếp chuyên cần, trang phục, đi học đúng giờ…

- Khai giảng năm học mới

- Sinh hoạt tập thể về tháng “An toàn giao thông”.

- Tổ chức kí cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, không vi phạm nội quy của Nhà trường.

- Đại hội Chi đoàn giáo viên.

- Đại hội Chi đoàn học sinh.

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá ngoài giờ lên lớp theo chủ đề.

 

 

 

 

Tháng 10

2011

Chủ đề: Văn hóa học đường

- Đại hội đoàn trường.

- Họp Hội nghị BCH đoàn trường lần 1.

- Hoạt động kỉ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam 15/10

- Tập huấn cán bộ chi đoàn, công tác thi đua theo lịch của Đoàn trường .

- Thi giáo viên giỏi cấp trường; cụm trường; GV giỏi cấp tỉnh

- Hội giảng kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- Kiểm tra nề nếp học sinh

- Hoàn thành hồ sơ, sổ sách  đoàn viên

- Thu đoàn phí học kì I

- Các chi đoàn đăng ký thực hiện công trình phần việc thanh niên

- Ra quân đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá ngoài giờ lên lớp theo chủ đề.

- Tổ chức cho học sinh lớp 10A1 thăm và chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn-liệt sĩ Nam Cao

 

 

 

 

Tháng 11

2011

Chủ đề: Tri ân thầy cô

- Tổ chức thi văn nghệ cấp trường

- Tổ chức hội thi “Cán bộ đoàn giỏi-thanh lịch”

- Đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

- Hội giảng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đánh giá, xếp loại thi đua đợt I

- Tổ chức sinh hoạt tập thể chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức cho học sinh lớp 10A2 thăm và chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn-Liệt sĩ Nam Cao

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá ngoài giờ lên lớp theo chủ đề .

 

 

 

 

 

 

Tháng 12

2011

Chủ đề: Mừng công năm thanh niên

- Họp Hội nghị BCH lần 2.

- Mở lớp bồi dưỡng đối tượng đoàn và kết nạp đoàn viên mới

- Tổ chức chương trình “Khi tôi 18”

- Đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam.

- Sinh hoạt chính trị "Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Tổ chức cho học sinh lớp 10A3 thăm và chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn-Liệt sĩ Nam Cao

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá ngoài giờ lên lớp theo chủ đề.

 

Tháng 01

2012

Chủ đề: Truyền thống học sinh, sinh viên

- Ra quân đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

- Kiểm tra học kì I và tổng kết kì I

- Kiểm tra nền nếp học sinh theo định kì

- Đánh giá công tác thi đua HKI

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề .

- Tổ chức cho học sinh lớp 10B1 thăm và chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn-Liệt sĩ Nam Cao

 

Tháng 02

2012

Chủ đề: Đảng đã cho ta mùa xuân

- Hội nghị BCH lần 3.

- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng.

- Tổ chức cho học sinh lớp 10B2 thăm và chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn-Liệt sĩ Nam Cao

- Ra quân đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

- Phát động tuần lễ đón Tết Nguyên Đán “an toàn, tiết kiệm”

- Phát động đoàn viên học sinh tham gia trồng cây đầu xuân.

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề .

- Hoàn thành thu đoàn phí học kì II

- Hướng dẫn hs làm báo tường chào mừng ngày thành lập Đoàn.

 

 

Tháng 03

2012

Chủ đề: Lựa chọn nghề nghiệp-định hướng tương lai

- Tham dự hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi-thanh lịch” cấp Huyện

- Ra quân đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

- Tổ chức cho học sinh lớp 10B3 thăm và chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn-Liệt sĩ Nam Cao

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề .

- Tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam; kết hợp với CLB tình nguyện Nam Lý tổ chức “ngày hội tư vấn tuyển sinh, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp”

- Tổ chức lễ phát thẻ đoàn

- Phát động tuần học tốt đợt 26/3 trong ĐV học sinh

- Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn

- Chi đoàn giáo viên tham gia hội giảng 26/ 03.

- Kiểm tra 24 tuần.

- Thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh khối 12

- Giao lưu giữa lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn với Đoàn trường và BGH.

- Chương trình kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Tháng 04

2012

Chủ đề: Đất nước trọn niềm vui

- Hội nghị BCH lần thứ 4

- Ra quân đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

- Tổ chức tư vấn cho ĐV học sinh lựa chọn nghề nghiệp, việc làm.

- Phát động CĐGV viết và thông qua sáng kiến kinh nghiệm.

- Ôn thi tốt nghiệp cho khối 12.

- Phát động thi đua chào mừng ngày sinh của Bác.

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề .

- Tổ chức cho học sinh lớp 10B4 thăm và chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn-Liệt sĩ Nam Cao

 

 

 

Tháng 05

2012

Chủ đề: Học sinh, sinh viên với Bác Hồ

- Hoạt động kỉ niệm ngày sinh nhật Bác

- Tập huấn đoàn viên học sinh tham dự hội thi tin học trẻ Huyện Lý Nhân

- Tổ chức cho học sinh lớp 10B5 thăm và chăm sóc khu tưởng niệm nhà văn-Liệt sĩ Nam Cao

- Ra quân đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

- Kiểm tra cuối năm.

- Tập trung ôn thi tốt nghiệp cho hs khối 12

- Bình xét thi đua cuối năm.

- Lập hồ sơ khen thưởng gửi các cấp.

- Tổng kết năm học 2009 – 2010.

 

Tháng 06

2012

Chủ đề: Tạm biệt mái trường-đến với mùa hè xanh

- Tổ chức ĐVTN khối 11 và khối 10 và tham gia các hoạt động tình nguyện hè 2010 tại luỹ tre xanh

- ĐV học sinh khối 12 thi tốt nghiệp theo lịch.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng cho ĐVTN do Tỉnh đoàn và Huyện đoàn tổ chức.

 

 

Tháng 07

2012

Chủ đề: Tiếp sức mùa thi-hãy tự tin, chúng tôi cùng bạn

- Hỗ trợ, phối hợp cùng CLB tình nguyện tổ chức “tiếp sức mùa thi 2012”

- Tổ chức ĐVTN khối 11 và khối 10 và tham gia các hoạt động tình nguyện hè 2012 tại luỹ tre xanh

- Đoàn viên lớp 10-11 cư trú tại xã Tiến Thắng tham gia “Thắp nến tri ân” tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tiến Thắng

- BTV Đoàn trường, CĐGV tham gia công tác tuyển sinh của Sở GD- ĐT Hà Nam và của nhà trường theo lịch.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng cho ĐVTN do Tỉnh đoàn và Huyện đoàn tổ chức.

 

 

Tháng 08

2012

- Tổ chức ĐVTN khối 11 va khối 10 và tham gia các hoạt động tình nguyện hè 2012 tại luỹ tre xanh

- Tham gia học chính trị hè.

- BTV Đoàn trường, CĐGV tham gia công tác tuyển sinh của Sở GD- ĐT Hà Nam và của nhà trường theo lịch.

- Tích cực chuẩn bị khai giảng năm học mới.

 

 

T/M CHI UỶ                    T/M HUYỆN ĐOÀN LÝ NHÂN                     T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                      (đã ký)                                       (đã ký)                                                                (đã ký)           TRẦN TẤT THẮNG                       NGUYỄN XUÂN TRUNG                                  HÀ ĐÌNH THUẤN

                


Nơi nhận:

- Huyện Đoàn Lý Nhân.

- Chi uỷ, BGH trường THPT Nam Lý.

- Lưu

Comments