Ban Thường Vụ Đoàn Trường khoá 43 nhiệm kỳ 2011-2012

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hà Đình Thuấn

Bí Thư

 

2

Đoàn Ngọc Chiến

Phó Bí thư

 

3

Trần Thị Lê

Phó Bí thư

 

4

Trương Xuân Mừng

Uỷ viên BTV

 

5

Trần Hải Yến

Uỷ viên BTV

 

Comments