Lãnh đạo trường

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Các công việc chính phụ trách

1

Trần Tất Thắng

Hiệu trưởng

- Công tác tổ chức; kiểm tra nội bộ; thi đua, khen thưởng, kỉ luật, tài chính; Hội PHHS; Hướng nghiệp dạy nghề.

- Phụ trách: Khối 12; Tổ GV chủ nhiệm;  Tổ Lí, Hoá, Sinh, Công nghệ; Tổ hành chính; CSVC thiết bị.

- Chủ tịch HĐ Trường.

2

Đinh Thanh Khương

P. Hiệu trưởng

- Phụ trách chuyên môn (KHXH).

- Trưởng Ban Giáo dục đạo đức, Hoạt động NGLL.

- Điều hành các kì thi, kiểm tra chung.

- Phụ trách: Khối 10; Tổ Văn, Sử, GDCD; Tổ Anh, Địa, TD, QPAN; Công tác giáo vụ; Công nghệ thông tin; Tuyển sinh ĐH, CĐ.

3

Lê Trọng Hậu

P. Hiệu trưởng

- Phụ trách chuyên môn (KHTN), lao động.

- Phụ trách: khối 11; Tổ Toán, tin.

- Tập hợp chấm công giáo viên.

Comments