Tổ Văn, Lịch sử, GDCD.

 TT

Họ và tên

Môn dạy

Công tác khác

Điện thoại

1

Phạm Bá Vũ

Ngữ văn

Tổ trưởng CM

01692752630

2

Trần Thị Dự

Ngữ văn

Chủ nhiệm 12B2

01236566386

3

Hoàng Minh Nguyệt

Ngữ văn

 

0942052332

4

Nguyễn Thị Minh Thu

Ngữ văn

 

0986273393

5

Nguyễn T. Thanh Tuyền

Ngữ văn

 

0944432089

6

Phạm Thị Nghĩa

Ngữ văn

Chủ nhiệm 11B5

0974448055

7

Trần Thị Phương

Ngữ văn

 

0986162989

8

Trần Hải Yến

Ngữ văn

Chủ nhiệm 10B4

0979223537

9

Trần Thị Kim Định

GDCD

Chủ nhiệm 12B6

01644229396

10

Phạm Thị Thanh

GDCD

Chủ nhiệm 10B1,

01653121075

11

Đinh Thị Duyệt

Lịch sử

 

 

12

Nguyễn Thị Hương

Lịch sử

 

0979208392

13

Nguyễn Thị Minh

Lịch sử

 

01656294291

Comments