Tổ Lý, Hoá, Sinh, Công nghệ

 TT

Họ và tên

Môn dạy

Công tác khác

Điện thoại

1

Trần Văn Tuấn

Hoá học

Tổ trưởng CM

0973278025

2

Bùi Xuân Phong

Hoá học

 

01694784327

3

Cao Thị Loan

Hoá học

 

01639678919

4

Trần Văn Thịnh

Hoá học

 

0975638119

5

Bùi Xuân Diệu

Vật lí

Tổ phó CM, CN 12A3

0914834357

6

Trần Tiến Dũng

Vật lí

Chủ nhiệm 12A1

01694217395

7

Đoàn Ngọc Chiến

Vật lí

Phó Bí thư Đoàn trường

0989856202

8

Trần Thị Hải Yến

Vật lí

Chủ nhiệm 10A1

01696717384

9

Trương Văn Huy

Vật lí

 

0987200165

10

Phạm Hồng Sơn

C. nghệ

Chủ nhiệm lớp 12B3

0918939748

11

Trần Xuân Sơn

C. nghệ

Chủ nhiệm lớp 12B4

0916017289

12

Trần Bá Cường

C. nghệ

Chủ nhiệm lớp 10B5

0986380047

13

Trần Thị Ngọc Cúc

Sinh học

PCT Công đoàn, CN 12B1

0945929592

14

Trần Thị Bích Ngà

Sinh học

Chủ nhiệm lớp 10A2

0943022144

15

Nguyễn Ngọc Biên

Sinh học

Chủ nhiệm lớp 10B7

01682875360

Comments