Tổ Ngoại ngữ, Địa lí, TD, GDQP-AN

 TT

Họ và tên

Môn dạy

Công tác khác

Điện thoại

1

Trần Thị Hoà

Tiếng Anh

Tổ trưởng CM

01658608824

2

Trần Thị Luyến

Tiếng Anh

Chủ nhiệm 10B6

0974625581

3

Trần Thị Lan Hằng

Tiếng Anh

 

0985163045

4

Trần Thị Hà

Tiếng Anh

 

0926732019

5

Trần Thị Son

Tiếng Anh

 

0943097248

6

Trần Thị Hồng Gấm

Tiếng Anh

 

0947599239

7

Trần Thị Liên

Tiếng Anh

 

 

8

Phạm Thị Thương

Địa lí

Chủ nhiệm 11B6

01273096312

9

Hà Đình Thuấn

Địa lí

Bí thư Đoàn trường

0943097247

10

Hoàng Minh Thắng

Địa lí

Chủ nhiệm 10A3

01653121076

11

Trần Văn Lực

Thể dục

Tổ phó CM

0989995826

12

Nguyễn Thị Hiền

Thể dục

Chủ nhiệm 12B5

01692241000

13

Đoàn Thị Thương

Thể dục

 

 

14

Trương Xuân Mừng

Thể dục

 

01636363219

15

Trương Thế Công

Thể dục

Chủ nhiệm 11B3

0973908634

Comments