Hoạt động gần đây của trang web

09:29, 15 thg 3, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa Email_Page_Untitled
09:19, 15 thg 3, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa home
09:05, 15 thg 3, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã đính kèm Danh ngon ve cuoc song.swf vào Mức cao nhất
23:49, 5 thg 3, 2012 Đạt Mẫn Tiến đã xóa Cấu trúc đê thi 24 tuần(2011-2012)
23:48, 5 thg 3, 2012 Đạt Mẫn Tiến đã chỉnh sửa Cấu trúc đê thi 24 tuần(2011-2012)
23:44, 5 thg 3, 2012 Đạt Mẫn Tiến đã xóa Đề ôn tập thi học kỳ I
23:43, 5 thg 3, 2012 Đạt Mẫn Tiến đã xóa Cấu trúc đề kiểm tra môn Toán học kì I-Khối 11
23:40, 5 thg 3, 2012 Đạt Mẫn Tiến đã chỉnh sửa Cấu trúc đê thi 24 tuần(2011-2012)
23:35, 5 thg 3, 2012 Đạt Mẫn Tiến đã tạo Cau Truc đê thi 24 tuan(2011-2012)
07:29, 5 thg 3, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã xóa tài liệu đính kèm Mung nam moi 2012.swf khỏi Mức cao nhất
07:27, 5 thg 3, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã đính kèm Mung nam moi 2012.swf vào Mức cao nhất
08:28, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa Email_Page_Untitled
08:24, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa Email_Page_Untitled
08:22, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa Email_Page_Untitled
08:20, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa home
08:13, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã đính kèm Lich Am Duong 4.swf vào Mức cao nhất
07:53, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa Email_Page_Untitled
07:49, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa Email_Page_Untitled
07:45, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa Email_Page_Untitled
07:39, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa Email_Page_Untitled
07:28, 21 thg 2, 2012 Trường THPT Nam Lý , Hà Nam đã chỉnh sửa home
17:49, 6 thg 2, 2012 Hậu Lê Trọng đã chỉnh sửa tkb 03.III. Ap dung tu 06.2.2012
17:49, 6 thg 2, 2012 Hậu Lê Trọng đã đính kèm QP II. Đợt VII.(thang 2.2012).xls vào tkb 03.III. Ap dung tu 06.2.2012
17:48, 6 thg 2, 2012 Hậu Lê Trọng đã đính kèm TKB số 03. II. Áp dụng từ 06.02.2012( PDao III).xls vào tkb 03.III. Ap dung tu 06.2.2012
17:48, 6 thg 2, 2012 Hậu Lê Trọng đã đính kèm TKB PHỤ ĐẠO.ĐỢT III. Năm 2011-2012 .Thực hiện từ 06.02.2012.xls vào tkb 03.III. Ap dung tu 06.2.2012