Tổ Hành chính

 TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được giao

Ngày nghỉ

Điện thoại

1

Trần Minh Tuấn

Tổ trưởng

 

0945032382

2

Trần Thị Ngoan

Thủ quỹ, văn thư, NV thiết bị

Thứ 4

0917382775

3

Phạm Thị Bích Hiệp

Kế toán

Thứ 7

0988834938

4

Trần Thị Mai Thanh

NV thư viện, Y tế trường học

Thứ 7

0913747600

5

Trần Thị Thu Trang

Nhân viên thiết bị

Thứ 5

0979528400

6

Trần Hải Nam

Bảo vệ

 

01679871262

7

Trần Đăng Cát

Bảo vệ

 

 

8

Trần Thị Ánh

Phục vụ

 

 

9

Trần Thị Lan

Phục vụ

 

01693387711

Comments